นโยบายการรับประกันสินค้า-การเปลี่ยน-เคลมสินค้า

บริษัท บิลด์เมท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยน-เคลมสินค้า หลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน เท่านั้น โดยบริษัท ไม่รับเปลี่ยน-คืน สำหรับสินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว ใช้งานผิดวิธี หรือ กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าโดยมิใช้สาเหตุจากที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณท์ โดยเงื่อนไขการเปลี่ยน-เคลมสินค้า จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้

ข้อปฏิบัติก่อนรับสินค้า

ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าก่อน ยินยอมรับสินค้า หรือ เซ็นรับสินค้า ทุกครั้ง หากพบปัญหาสินค้าชำรุดเสียหาย ลูกค้าจะต้อง ปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที และ ทำการติดต่อประสานงานบริษัทอย่างเร็วที่สุด หากมีการเซ็นรับสินค้า หรือ ยินยอมรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าผู้รับได้รับสินค้าที่สมบูรณ์ 

กรณีที่สินค้าถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเห็นหรือตรวจสอบสินค้าก่อนได้

ให้ผู้รับจะต้องถ่ายวิดิโอ และ รูปภาพ เพื่อเป็นหลักฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า ที่จะต้องประกอบด้วย ใบแปะหน้าพร้อมเลขคำสั่งซื้อ และ รายละเอียดสินค้าที่มีปัญหา เช่น
  – รูปและวีดีโอ  ของสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย
  – รูปและวีดีโอ ของสินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ
  – รูปและวีดีโอ ของสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณีผ่าน Call Center 02-1141978 หรือ ไลน์แอด @Buildmate ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยบอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้า รหัสสินค้าพร้อมเลขคำสั่งซื้อ และสาเหตุการคืนสินค้า/ความเสียหาย/สินค้าชำรุด/สินค้าผิดขนาด/ได้รับสินค้าผิดก่อนทุกครั้ง
 • ส่งภาพถ่ายสินค้าและเอกสารประกอบการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าที่จำเป็น ได้แก่ หลักฐานการซื้อขายสินค้า ที่มีเลขที่ใบสั่งสินค้าอยู่ด้วย
 • ทางบริษัทจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
 • ในกรณีที่ท่านรับสินค้าจากการส่งโดยรถร่วมบริการ ท่านต้องตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้าเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามที่ชี้แจง บริษัท สามารถปฏิเสธการเปลี่ยน – เคลมสินค้า ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของBuildmate ถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านไลน์แอด @Buildmate ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืน สินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

 

*หมายเหตุ: ทางเว็บ buildmate.co.th/ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

– กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต

– กลุ่มสินค้า ลดล้างสต๊อก ราคาพิเศษ

– สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

– สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

– สินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย

 

**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

 

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัท บิลด์เมท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :

 1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าที่ Buildmate ภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร

ค้นหาสินค้าด่วน