[block id=”cms-menu”]

ชำระเงินผ่านธนาคาร

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บิวท์เมท จำกัด
 • เลขที่บัญชี : 000-0-000000
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บิวท์เมท จำกัด
 • เลขที่บัญชี : 000-0-000000
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บิวท์เมท จำกัด
 • เลขที่บัญชี : 000-0-000000
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บิวท์เมท จำกัด
 • เลขที่บัญชี : 000-0-000000
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับอีเมล์ 1 ฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า สำหรับการชำระเงินคุณสามารถชำระเงินโดยโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่แสดงนี้ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู “แจ้งชำระเงิน”

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป