ปูนมอร์ตาร์ สำเร็จรูป ตราจิงโจ้ม่วง ก่ออิฐมวลเบาและกาว 2 in 1

175฿192฿

จำนวน:
ราคา
ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว
บริการ
Call Center 24 ชั่วโมง
ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

น้ำหนัก (กก.)

40 กก.

คุณสมบัติงานก่อ : เป็นปูนก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแห้ง คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา รวดเร็ว ลดขั้นตอนการราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ มีความเหนียวพิเศษ รับแรงได้เร็ว มีคุณสมบัติพิเศษในการยึด เกาะสูง มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2 และรับแรงดึงได้ ≥ 1.6 kg/cm2 สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 – 3 ม.ม. เท่านั้น

คุณสมบัติงานกาวซีเมนต์ : ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60 × 60 ซม. ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิค เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

คุณสมบัติ

ก่อผนังอิฐมวลเบา
  • คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
  • ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ
  • มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที
  • มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว
  • เนื้อปูนละเอียด จัดแนวง่าย ก่อแบบบาง ไม่สิ้นเปลืองปูน
  • สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น
  • ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร
กาวติดกระเบื้อง
  • ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60X60 ซม.
  • ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค
  • เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร
  • ด้วยคุณสมบัติเนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้า ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

วิธีการใช้งาน

งานก่ออิฐมวลเบา
 • การเตรียม
ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด และไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบา สามารถก่อแห้งได้เลย
 • การผสม
ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตรกวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน
 • ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ
 • ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ
 • การทำงาน
1. ให้จับอิฐมวลเบาตั้งเอียงกับพื้น ใช้เกรียงก่อตักปูนที่ผสมในกระป๋อง ให้พอดีกับการก่อ ป้ายปูน, ทาปูนก่อโดยรูดเกรียงยาวให้เต็มหน้าของสันอิฐมวลเบา และด้านหัวอิฐมวลเบา ที่ความหนาประมาณ 2-3 มม. โดยสังเกตความข้นเหลวดังนี้
– ถ้าปูนเหลวเกินไปเส้นร่องหวีจะล้มไม่อยู่ตัว เมื่อทำการเคาะอิฐกับพื้น แก้โดยการเติมปูนผสมอีกครั้ง
– ถ้าปูนข้นเกินเส้นร่องหวีเกรียงจะขาด แก้ด้วยการเติมน้ำผสมอีกครั้ง
2. วางอิฐมวลเบาที่ทาปูนก่อไว้ เอาด้านสันที่ทาปูนกาวก่อลงทาบบนแนวก่ออิฐมวลเบา ใช้ค้อนยางทำการปรับแต่งให้ได้แนวแล้วเคาะอิฐให้ติดแน่น โดยปูนก่อจะปลิ้นออกมา ใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดเก็บปูนให้เรียบร้อย จากนั้นสามารถทำการก่อก้อนต่อไปได้ทันที
งานกาวติดกระเบื้อง
 • การเตรียม
เตรียมกระเบื้องที่สะอาด และแห้งก่อนปูกระเบื้อง (ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ)
พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องเรียบได้ระดับผิวปรับระดับต้องแข็งแรงไม่ร่อน
กรณีพื้นที่ส่วนเปียก เช่น ห้องน้ำ และห้องครัวควรทำระบบกันซึมก่อนทำการปูกระเบื้องเพื่อลดปัญหาน้ำรั่วซึม
 • การผสม
ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวน ไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมี แตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน
   • ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ
   • ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ
 • การทำงาน
  • ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง) เป็นทางยาวบนพื้นผิวงาน
  • จากนั้นปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์หลังแผ่นกระเบื้อง กดทับประสานกันอย่างทั่วถึง ควรเว้นร่องเพื่อการยาแนวอย่างน้อย 2 มม.

คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

 • ควรหลีกเลี่ยงการทำงานกาวซีเมนต์ติดกระเบื้องกลางแจ้ง ที่มีแดดจัด อุณหภูมิ พื้นผิวสูง ส่งผลให้ค่ายึดเกาะต่ำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • มีส่วนประกอบเป็นซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา
 • หากเข้าตาและมีอาการระคายเคืองให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรพบแพทย์
 • ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น อายุการกองเก็บ 3 เดือน
 • การใช้งานปูนกาวแนะนำใช้ปูกระเบื้องพื้นและใช้ภายในอาคารโดยเฉพาะ
 • การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้า ลดปัญหาการแตกร้าวแนวก่อ
 • ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ

หากคุณลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการขอราคาสำหรับโครงการ พวกเรา Buildmate พร้อมช่วยเหลือโปรดติดต่อทาง Line : @Buildmate

รีวิวจากลูกค้า

คุณ พิมพิศา

รีวิว :
5.0/5
อิฐมวลเบาที่นี้ถูกละแข็งแรงมากไม่มีแตกเลยสักก้อน

คุณ ภัทรภา

รีวิว :
5.0/5
เจ้าของบ้านเปลี่ยนสเปคของกระทันหัน ร้านก็เปลี่ยนแล้วมาส่งให้วันนั้นเลย

คุณ มณฑมาฑ

รีวิว :
5.0/5
สั่งปูนปรับระดับเยอะมาก อยากปิดงานก่อนวันหยุดยาวมาลงที่จันทบุรี ไม่กี่วันได้ของเลยค่ะ ขอให้ส่งเร็วก็ส่งเร็วให้ ดีมากเลยค่ะ

คุณ มณีรัตน์

รีวิว :
5.0/5
สั่งแล้วสั่งอีก สั่งของเข้าหน้างานได้เรื่อยๆงานไม่เคยขาดเลยค่ะ

สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน

ให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่ายกับทุกธุรกิจ

เพื่อความสะดวกของเพื่อนๆทุกคนทางเราเพื่อนสร้าง
เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากขึ้น Cash & QR Code / E-Wallet / บัตรเครดิต/เดบิต

ค้นหาสินค้าด่วน