[block id=”cms-menu”]

ส่งสินค้าโดย

  • รับเองที่ร้าน
  • จัดส่งทันทีในพื้นที่
  • บริการจัดส่งเอกชน

วันจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน 14.00 น. จัดส่งให้วันนั้นเลยกรณีแจ้งโอนหลัง 14.00 น. จัดส่งให้ในวันถัดไป

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ TRACK & TRACE