5 คำถามสุดฮิตเมื่อคิดอยากมีบ้าน

Table of Contents
5 คำถามสุดฮิตเมื่อคิดอยากมีบ้าน

รวมคำถามที่คนอยากมีบ้านมักสงสัย ทั้งการหลักการเริ่มต้นสร้างบ้านใหม่ การเตรียมงบประมาณ การเลือกวัสดุ ระยะเวลาที่ใช้ และการลดปัญหาในการประสานงานกับผู้รับเหมา

คงจะมีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคิดถึงบ้านสักหลังที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะใหญ่หรือเล็ก หลายท่านครุ่นคิดเวียนวนอยู่กับคำถามเดิมซ้ำๆ แต่สุดท้ายก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้สักทีว่าบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการจะเป็นอย่างไร บางท่านเหมือนว่าจะได้คำตอบแล้วแต่กลับไม่แน่ใจ ในครั้งนี้เราจะมาตอบ 5 คำถามสุดฮิตที่คนคิดอยากมีบ้าน มักจะพบเจอ

1) อยากมีบ้าน…จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

เจ้าของบ้านอาจนึกถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านใหม่ด้วยการเลือกที่รูปร่างหน้าตาของบ้านเป็นลำดับต้นๆ แล้วจึงหันมาพิจารณาลงลึกในรายละเอียดของการใช้งานพื้นที่ และวัสดุ ถ้าเริ่มต้นแบบนี้มักจะพบความไม่สอดคล้องกันของการใช้งานกับขนาดสัดส่วนรูปร่างหน้าตาบ้านในภายหลัง แต่ถ้าเจ้าของบ้านเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของสมาชิกภายในบ้านหลังนี้ก่อน ทั้งความต้องการใช้งาน และความต้องการด้านความสวยงาม ความต้องการที่รวบรวมมาได้ส่วนหนึ่งจะถูกแปลงไปเป็นขนาดพื้นที่ใช้สอย ทำให้ขนาด สัดส่วน รูปร่างหน้าต่างบ้านสอดคล้องกับการใช้งาน อีกทั้งขนาดพื้นที่ใช้สอยยังสามารถนำมาตั้งต้นประเมินค่าใช้จ่ายในงานออกแบบก่อสร้างบ้านอย่างคร่าวๆ ได้อีกด้วย

ไอเดียแบบบ้านสวยๆ คลิก

ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญของ SCG HOME ทางช่องทางออนไลน์ คลิก

2) อยากมีบ้าน…จะต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้เท่าไหร่

สร้างบ้านใหม่ SCG Home งบประมณสร้างบ้าน

เราสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านใหม่สักหลังได้ตั้งแต่ต้น แม้ตัวเลขค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ได้มานั้นจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก แต่ก็จะทำให้เจ้าของบ้านเห็นวงเงินงบประมาณที่จะต้องเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายได้ในภาพรวมได้ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของค่าออกแบบและค่าก่อสร้าง

อัตราค่าออกแบบส่วนมากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้าง โดยสมาคมสถาปนิกกำหนดมาตรฐานค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยไว้ที่ 7.5% ของค่าก่อสร้าง โดยอัตราค่าออกแบบจะมากหรือน้อยนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาทิ ความยากง่ายของแบบ ระดับของการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

สำหรับอัตราค่าก่อสร้างมักจะแตกต่างกันตามข้อจำกัดของสภาพที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ความยากง่ายในงานก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าดำเนินงานของผู้รับเหมา

แต่ถ้าต้องการตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น จำเป็นจะต้องดำเนินงานออกแบบให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงทำการคิดคำนวณค่าก่อสร้างจากการถอดปริมาณวัสดุ และปริมาณเนื้องาน ออกมาจากแบบก่อสร้าง รวมกับค่าดำเนินงานของผู้รับเหมา ออกมาเป็นราคารวมทั้งหมดเราก็จะได้ค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงความจริงรวมถึงเห็นค่าใช้จ่ายแยกตามรายการงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ BOQ (Bill of Quantity) นั่นเอง

ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญของ SCG HOME ทางช่องทางออนไลน์ คลิก

อ่านเพิ่มเติม: สร้างบ้านเริ่มอย่างไร งบเท่าไหร่

3) อยากมีบ้าน…จะต้องเลือกใช้วัสดุอย่างไร

สร้างบ้านใหม่ SCG Home สร้างบ้าน วัสดุสร้างบ้าน วัสดุตกแต่งบ้าน

การเลือกใช้วัสดุเป็นขั้นตอนหนึ่งในงานออกแบบที่ทางสถาปนิกจะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าของบ้านเลือกวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านใหม่ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการทั้งทางด้านการใช้งาน ความสวยงาม และการควบคุมงบประมาณ ในกรณีที่เจ้าของบ้านจะต้องเลือกวัสดุด้วยตัวเอง ควรศึกษา และทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความยากง่ายในการใช้งาน ราคา รวมถึงพิจารณาความยากง่ายในการจัดหามาซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดในภายหลังเอาไว้ด้วย

ในปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเจ้าของบ้าน ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างจึงมักจะมีบริการสินค้าพร้อมงานติดตั้งในรูปแบบของ Solution สำหรับงานส่วนต่างๆ ของบ้าน ให้เจ้าของบ้านเลือกใช้แทนการขายแค่ตัววัสดุก่อสร้างเป็นชิ้นๆ แถมยังมีการรับประกันงานติดตั้ง ช่วยลดความกังวลหลังงานก่อสร้างเช่น งานมุงกระเบื้องหลังคา งานติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล งานจัดสวนปูทางเดิน งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน และงานปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น

ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญของ SCG HOME ทางช่องทางออนไลน์ คลิก

บริการติดตั้งวัสดุต่างๆ บริการออกแบบ และบริการอื่นๆ เพื่อบ้าน คลิก

4) อยากมีบ้าน…จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหน

อยากมีบ้าน สร้างบ้านใหม่ SCG รับสร้างบ้าน รับเหมาสร้างบ้าน สร้างบ้าน SCG บริษัทรับสร้างบ้าน SCG สร้างบ้านกับ SCG Home สร้างบ้าน

การสร้างบ้านใหม่สักหลังจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน สามารถพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในงานออกแบบ หรือระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหาแบบก่อสร้างบ้าน รวมเข้ากับระยะเวลาที่ใช้ในงานก่อสร้างบ้าน โดยปกติสถาปนิกมักจะใช้ระยะเวลาในงานออกแบบบ้านตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป บ้านบางหลังที่เจ้าของบ้านพิถีพิถันในงานออกแบบอาจจะใช้ระยะเวลาในการออกแบบยาวนานมากกว่าหนึ่งปีเลยทีเดียว

ในส่วนของงานก่อสร้าง ถ้านับระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่จัดหาผู้รับเหมา ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ จนถึงงานก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ยกตัวอย่างบ้านที่มีรูปแบบเรียบง่ายไม่มีรายละเอียดงานก่อสร้างที่ซับซ้อน มักจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 8-12 เดือน โดยยังไม่รวมระยะเวลาของงานตกแต่งภายในและระยะเวลาในการจัดสวนรอบบ้าน

ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญของ SCG HOME ทางช่องทางออนไลน์ คลิก

บริการออกแบบบ้าน ทั้งภายใน ภายนอก โดยสถาปนิก/นักออกแบบมืออาชีพ คลิก

5) อยากมีบ้าน…จะลดปัญหากับผู้รับเหมาระหว่างงานก่อสร้างได้อย่างไร

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจ้าของบ้านไม่อยากพบเจอในช่วงงานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ผู้รับเหมาทิ้งงาน คุณภาพงานก่อสร้างไม่ตรงตามความคาดหวัง งานไม่ตรงแบบ งานไม่เรียบร้อย งานก่อสร้างยืดเยื้อ ปรับแก้แบบหน้างาน ทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย …… ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มักจะทำให้งานก่อสร้างสะดุด เจ้าของบ้าน และช่างผู้รับเหมารู้สึกกังวลใจ แต่ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถควบคุมดูแลได้ด้วยการมีแบบก่อสร้างคุณภาพดี มีรายละเอียดงานก่อสร้างครบถ้วน มีคนคอยควบคุมงานก่อสร้างพร้อมมีทีมช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์ เอาใจใส่คอยติดตามตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ และที่สำคัญเจ้าของบ้าน กับช่างผู้รับเหมาจะต้องรับรู้และมีความเข้าใจเนื้อหาของแบบและงานก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ต่อกันโดยตลอดระหว่างงานก่อสร้าง เพียงเท่านี้การดำเนินงานก่อสร้างบ้านใหม่ของเราก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม: สร้างบ้านใหม่ จ้างสถาปนิกหาผู้รับเหมา VS สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก SCG HOME >> https://bit.ly/3deCHBT