ข้อต่อ PVC ข้อต่อสามทาง อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ติดตั้งอย่างไรให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน

Table of Contents

ข้อต่อ PVC คืออุปกรณ์สำคัญในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบบท่อมีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อท่อ PVC โดยใช้ข้อต่อ PVC นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง เพียงมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำว่าประเภทของข้อต่อ PVC 3 ทางและชนิดอื่นใช้งานอย่างไร รวมถึงเปรียบเทียบข้อต่อ PVC 4 ทาง VS ข้อต่อ PVC 5 ทาง อีกทั้งยังกล่าวถึงวิธีเลือกข้อต่อ PVC แบบ ต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาสมกับงาน เพื่อให้คุณสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ก่อนเริ่มต้นติดตั้งข้อต่อ PVC

ประเภทของข้อต่อ PVC 3 ทาง มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ข้อต่อสามทางตรง 

ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวตรง 3 ท่อ โดยท่อทุกท่อจะอยู่ในแนวเดียวกัน

ข้อต่อสามทางโค้ง 

ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวโค้ง 3 ท่อ โดยท่อทุกท่อจะอยู่ในแนวโค้ง

ข้อต่อ PVC 3 ทางมีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย เช่น

 • ใช้ต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำหรือของเหลว
 • ใช้ต่อท่อ PVC เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว หัวฝักบัว
 • ใช้ต่อท่อ PVC เข้ากับระบบท่ออื่นๆ เช่น ระบบประปา ระบบระบายน้ำ

ข้อต่อ PVC ชนิดอื่น ๆ มีการใช้งานที่หลากหลายเช่นกัน ดังนี้

 • ข้อต่อตรง ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวตรง
 • ข้อต่อโค้ง ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวโค้ง
 • ข้อต่อลดขนาด ใช้ในการลดขนาดของท่อ PVC
 • ข้อต่อเพิ่มขนาด ใช้ในการเพิ่มขนาดของท่อ PVC
 • ข้อต่อสามทาง ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 3 ท่อ
 • ข้อต่อสี่ทาง ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 4 ท่อ
 • ข้อต่องอ ใช้ในการงอท่อ PVC
 • ข้อต่อ PVC เกลียวนอกและข้อต่อ PVCเกลียวใน ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้ากับอุปกรณ์ที่มีเกลียว

การเลือกข้อต่อ PVC ให้เหมาะสมกับงาน

ในการเลือกข้อต่อ PVC ให้เหมาะสมกับงาน ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  ดังนี้

– ประเภทของท่อ PVC 

ท่อ PVC มีหลากหลายประเภท เช่น ท่อ PVC SCH40, ท่อ PVC SCH80, ท่อ PVC SCH120 เป็นต้น ควรเลือกข้อต่อ PVC ที่ตรงกับประเภทของท่อ PVC ที่ใช้

– ขนาดของท่อ PVC 

ท่อ PVC มีหลากหลายขนาด ควรเลือกข้อต่อ PVC ที่ตรงกับขนาดของท่อ PVC ที่ใช้ ยกตัวอย่างราคาของข้อต่อขนาด เช่น

 • ข้อต่อ PVC 2 นิ้ว ตรง ราคาประมาณ 10 – 20 บาท
 • ข้อต่อ PVC 3 นิ้ว ตรง ราคาประมาณ 20 – 30 บาท
 • ข้อต่อ PVC 3 นิ้ว ทางวาย 2 นิ้ว ราคาประมาณ 40 – 50 บาท
 • ข้อต่อ PVC 4 นิ้ว ตรง ราคาประมาณ 30 – 40 บาท
 • ข้อต่อ PVC 4 หุน ตรง ราคาประมาณ 5 – 10 บาท

ข้อต่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อต่อ PVC 4 หุน ราคาอาจต่างกันตามชนิดแยกย่อยเช่น ประเภททางโค้ง ทางตรง เป็นต้น 

– ลักษณะการใช้งาน 

ควรเลือกข้อต่อ PVC ที่เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น หากต้องการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวโค้ง ควรเลือกข้อต่อโค้ง เป็นต้น

ข้อต่อ PVC 4 ทางและข้อต่อ PVC 5 ทาง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 4 ท่อและ 5 ท่อตามลำดับ ทั้งสองชนิดมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนี้

ข้อต่อ PVC 4 ทาง

 • ข้อดี
  • ราคาถูกกว่าข้อต่อ PVC 5 ทาง
  • ติดตั้งง่ายกว่าข้อต่อ PVC 5 ทาง
 • ข้อเสีย
  • มีตัวเลือกการใช้งานน้อยกว่าข้อต่อ PVC 5 ทาง

ข้อต่อ PVC 5 ทาง

 • ข้อดี
  • มีตัวเลือกการใช้งานที่หลากหลายกว่าข้อต่อ PVC 4 ทาง
  • สามารถใช้ต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในทิศทางที่ต้องการได้
 • ข้อเสีย
  • ราคาแพงกว่าข้อต่อ PVC 4 ทาง
  • ติดตั้งยากกว่าข้อต่อ PVC 4 ทาง
คุณสมบัติข้อต่อ PVC 4 ทางข้อต่อ PVC 5 ทาง
ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสูงกว่า
ความสะดวกในการติดตั้งง่ายกว่ายากกว่า
ตัวเลือกการใช้งานน้อยกว่ามากกว่า
ทิศทางการไหลของน้ำไหลไปในทิศทางเดียวไหลได้ในหลายทิศทาง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกข้อต่อ PVC

ประเภทของท่อ PVC

ข้อต่อ PVC แต่ละประเภทมีการใช้งานที่เหมาะกับท่อ PVC ประเภทต่างๆ โดยข้อต่อ PVC ส่วนใหญ่จะเหมาะกับท่อ PVC SCH40 และ SCH80

ขนาดของท่อ PVC

ข้อต่อ PVC แต่ละประเภทมีให้เลือกใช้งานตามขนาดของท่อ PVC โดยข้อต่อ PVC ควรมีขนาดที่ตรงกับท่อ PVC ที่ใช้

ลักษณะการใช้งาน

ข้อต่อ PVC แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยข้อต่อ PVC ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น หากต้องการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวโค้ง ควรเลือกข้อต่อโค้ง เป็นต้น

แรงดันน้ำหรือของเหลวที่ต้องการส่งผ่าน

ข้อต่อ PVC แต่ละประเภทมีความสามารถในการรับแรงดันน้ำหรือของเหลวที่แตกต่างกัน โดยข้อต่อ PVC ควรเลือกให้เหมาะกับแรงดันน้ำหรือของเหลวที่ต้องการส่งผ่าน เช่น หากต้องการส่งผ่านน้ำประปาที่มีแรงดันสูง ควรเลือกข้อต่อ PVC ที่ทนแรงดันสูง เป็นต้น

ตัวอย่างการเลือกข้อต่อ PVC

 • หากต้องการต่อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เข้าด้วยกันในแนวตรง โดยใช้น้ำประปาที่มีแรงดันปกติ ควรเลือกข้อต่อ PVC แบบตรง ขนาด 2 นิ้ว
 • หากต้องการต่อท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว เข้าด้วยกันในแนวโค้ง โดยใช้น้ำทิ้งที่มีแรงดันต่ำ ควรเลือกข้อต่อ PVC แบบโค้ง ขนาด 3 นิ้ว

ข้อควรระวังในการติดตั้งข้อต่อ PVC

 • ควรตัดท่อ PVC ให้มีขนาดที่ถูกต้องตามขนาดของข้อต่อ PVC
 • ควรขัดผิวท่อ PVC ด้วยกระดาษทราย เพื่อให้กาวเชื่อมท่อยึดติดได้ดียิ่งขึ้น
 • ควรทากาวเชื่อมท่อ PVC ให้ทั่วบริเวณรอยต่อของท่อ PVC และข้อต่อ PVC
 • ควรประกบท่อ PVC และข้อต่อ PVC เข้าด้วยกันให้แน่น
 • ควรทิ้งไว้ให้กาวเชื่อมท่อ PVC แห้งสนิทก่อนใช้งาน

BUILDMATE จำหน่ายข้อต่อ PVC ครบครันทุกความต้องการ หลากหลายประเภท หลากหลายขนาด ให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างมั่นใจ ข้อต่อ PVC ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนต่อสารเคมี มั่นใจได้ว่าใช้งานได้ยาวนาน รวมถึงเรายังอัปเดตราคาท่อ PVC อยู่เสมอ อาทิ ราคาท่อ PVC 4 หุน และขนาดต่าง ๆ

นอกจากข้อต่อ PVC แล้ว BUILDMATE ยังจำหน่ายเมทัลชีท รวมถึงเช็กราคาหินเกล็ด และสินค้าที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการก่อสร้าง

ข้อต่อท่อ PVC มีกี่ชนิด

ข้อต่อท่อ PVC มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
– ข้อต่อตรง 
ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวตรง โดยท่อทั้งสองท่อจะอยู่ในแนวเดียวกัน
– ข้อต่อโค้ง 
ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวโค้ง โดยท่อทั้งสองท่อจะอยู่ในแนวโค้ง
– ข้อต่อสามทาง 
ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 3 ท่อ โดยท่อทุกท่อจะอยู่ในแนวเดียวกัน
– ข้อต่อสี่ทาง 
ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 4 ท่อ โดยท่อทุกท่อจะอยู่ในแนวเดียวกัน
– ข้อต่อลดขนาด 
ใช้ในการลดขนาดของท่อ PVC โดยท่อด้านหนึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าท่ออีกด้านหนึ่ง
– ข้อต่อเพิ่มขนาด 
ใช้ในการเพิ่มขนาดของท่อ PVC โดยท่อด้านหนึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าท่ออีกด้านหนึ่ง
– ข้อต่องอ 
ใช้ในการงอท่อ PVC โดยข้อต่องอจะมีส่วนโค้งที่สามารถงอท่อ PVC ได้

ข้อต่อ PVC 3 ทางมีกี่แบบ

ข้อต่อ PVC 3 ทาง มีด้วยกัน 2 แบบหลัก ๆ คือ ข้อต่อสามทางตรงและข้อต่อสามทางโค้ง ข้อต่อทั้งสองแบบมีความแตกต่างในลักษณะการใช้งาน เช่น
– ข้อต่อท่อ PVC 3 ทาง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน 3 ท่อ โดยท่อทุกท่อจะอยู่ในแนวเดียวกัน ข้อต่อท่อ PVC 3 ทางมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามขนาดของท่อ PVC
– ข้อต่อ PVC 3 ทาง 4 หุน มีลักษณะเป็นท่อตรงที่มีท่อย่อย 3 ท่อ โดยท่อด้านหนึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) เท่ากับ 4 หุน (1/2 นิ้ว) และท่ออีก 2 ท่อจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) เท่ากับ 4 หุน (1/2 นิ้ว) ข้อต่อท่อ PVC 3 ทาง 4 หุน มักใช้สำหรับต่อท่อ PVC เข้าด้วยกันในแนวเดียวกัน เช่น ต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว หัวฝักบัว

ข้อต่อ PVC มีกี่องศา

ข้อต่อท่อ PVC มีองศาให้เลือกใช้งานหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่ต้องการ โดยองศาที่พบได้บ่อย ได้แก่
– ข้อต่อตรง องศา 0 องศา
– ข้อต่อโค้ง องศา 45 องศา, 90 องศา, 135 องศา, 180 องศา เป็นต้น
– ข้อต่องอ องศา 30 องศา, 45 องศา, 60 องศา, 90 องศา เป็นต้น

ข้องอ 90 กับ 45 ต่างกันยังไง

ข้อต่อ PVC 45 องศาและ 90 องศา ต่างกันที่องศาของมุมโค้ง โดยข้องอ 90 องศาจะมีมุมโค้ง 90 องศา ส่วนข้องอ 45 องศาจะมีมุมโค้ง 45 องศา

ข้อต่อเกลียวใน คืออะไร

ข้อต่อเกลียวใน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยข้อต่อเกลียวในจะมีเกลียวภายในสำหรับต่อกับท่อหรืออุปกรณ์ที่มีเกลียวภายนอก