ตารางขนาดท่อ PVC (ท่อพีวีซี) มีอะไรบ้าง เลือกอย่างไรเหมาะสม มีมาตรฐานมอก.

Table of Contents

ขนาดท่อ PVC ต่าง ๆ พบเห็นได้บ่อยในทุกงานก่อสร้าง โดยท่อ PVC หรือท่อพีวีซี เป็นท่อพลาสติกชนิดหนึ่งที่ผลิตจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อแรงดันได้ดี นิยมใช้ในงานระบบประปา ท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงขนาดท่อ PVC หุนว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง โดยขนาดท่อ PVC 4 หุนและขนาดอื่น ๆ เลือกอย่างไร ใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางกี่นิ้วและขนาดมาตรฐานมอก. มีอะไรบ้าง เพื่อคุณสามารถเลือกซื้อท่อ PVC ได้อย่างเหมาะสมมีเครื่องหมายมาตรฐาน หรืออย่างน้อยต้องมีเลขอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดคำว่า “ท่อน้ำดื่ม” หรือ “ท่อพีวีซี” ตามประเภทการใช้งาน

ขนาดท่อพีวีซีหุน มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ท่อพีวีซีประเภทแรก ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว (in) 

โดยขนาดท่อจะเริ่มต้นที่ 1/2 นิ้ว (12.5 มิลลิเมตร) ไปจนถึง 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) เช่น ขนาดท่อ PVC 1 นิ้ว ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ขนาดท่อ PVC 6 หุน หรือขนาดท่อ PVC 8 นิ้ว

ท่อพีวีซีประเภทที่สอง ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) 

โดยขนาดท่อจะเริ่มต้นที่ 20 มิลลิเมตร ไปจนถึง 500 มิลลิเมตร

สำหรับขนาดท่อพีวีซีหุนที่ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว จะใช้ตัวเลขแทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เช่น ขนาดท่อ PVC 1 ½ นิ้ว (12.5 มิลลิเมตร) จะเรียกว่า ท่อ 4 หุน ท่อ 3/4 นิ้ว (19 มิลลิเมตร) จะเรียกว่า ท่อ 6 หุน เป็นต้น

ส่วนขนาดท่อพีวีซีหุนที่ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร จะใช้ตัวเลขแทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เช่น ท่อ 20 มิลลิเมตร จะเรียกว่า ท่อ 4 หุน ท่อ 25 มิลลิเมตร จะเรียกว่า ท่อ 5 หุน เป็นต้น

ตารางแสดงขนาดท่อพีวีซีหุนขนาดต่าง ๆ

หน่วยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชื่อเรียก
นิ้ว1/2 (12.5 มิลลิเมตร)4 หุน
นิ้ว3/4 (19 มิลลิเมตร)6 หุน
นิ้ว1 (25 มิลลิเมตร)8 หุน
นิ้ว1 1/4 (31.8 มิลลิเมตร)10 หุน
นิ้ว1 1/2 (38.1 มิลลิเมตร)12 หุน
นิ้ว2 (50.8 มิลลิเมตร)16 หุน
นิ้ว2 1/2 (63.5 มิลลิเมตร)20 หุน
นิ้ว3 (76.2 มิลลิเมตร)24 หุน
นิ้ว4 (101.6 มิลลิเมตร)32 หุน
นิ้ว5 (127.0 มิลลิเมตร)40 หุน
นิ้ว6 (152.4 มิลลิเมตร)48 หุน
นิ้ว8 (203.2 มิลลิเมตร)64 หุน
นิ้ว10 (254.0 มิลลิเมตร)80 หุน
นิ้ว12 (304.8 มิลลิเมตร)96 หุน

ขนาดท่อ PVC 4 หุน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร หรือ 0.5 นิ้ว โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานระบบประปาภายในอาคาร เช่น

 • ท่อน้ำประปาสำหรับครัวเรือน
 • ท่อน้ำประปาสำหรับห้องน้ำ
 • ท่อน้ำประปาสำหรับสวน

ท่อ PVC 4 หุนสามารถทนแรงดันได้สูงสุด 5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) หากใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 4 หุน อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ หรือหากใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 4 หุน อาจทำให้สิ้นเปลืองวัสดุโดยไม่จำเป็น

สำหรับขนาดท่อพีวีซีอื่น ๆ อาทิ ขนาดท่อ PVC ร้อยสายไฟ ท่อ PVC ขนาด 6 หุน สามารถเลือกใช้งานได้ตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ 

หากปริมาณน้ำที่ใช้มาก ควรใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

ระยะทางในการเดินท่อ 

หากระยะทางในการเดินท่อไกล ควรใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

ลักษณะการใช้งาน 

หากใช้ท่อสำหรับงานประปาภายในอาคาร ควรใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

งบประมาณ 

ท่อพีวีซีที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นจะมีราคาสูงกว่าท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง

นิ้วและหุนดูอย่างไร

วิธีดูขนาดของท่อ PVC นิ้วและหุนเป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมและงานช่าง  นิ้วมีขนาดเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร และ 1 นิ้ว เท่ากับ 8 หุน

– นิ้ว

ใช้ระบุขนาดของวัตถุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ขนาดของน็อต เป็นต้น

– หุน

หุนใช้ระบุขนาดของวัตถุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ขนาดของน็อต เป็นต้น

การแปลงหน่วยนิ้วเป็นหุน สามารถทำได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ หุน = นิ้ว / 0.125 ตัวอย่างเช่น ท่อขนาด 1 นิ้ว เท่ากับ 1 / 0.125 = 8 หุน

การแปลงหน่วยหุนเป็นนิ้ว การแปลงหน่วยหุนเป็นนิ้วสามารถทำได้ โดยใช้สูตรต่อไปนี้ นิ้ว = หุน * 0.125 ตัวอย่างเช่น ท่อขนาด 8 หุน เท่ากับ 8 * 0.125 = 1 นิ้ว

ขนาดท่อพีวีซีมีตั้งแต่ 1/2 นิ้ว (12.5 มิลลิเมตร) ถึง 24 นิ้ว (600 มิลลิเมตร) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ท่อพีวีซีแข็ง 

เหมาะสำหรับงานระบบประปาภายในอาคาร ท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์

ท่อพีวีซีอ่อน 

เหมาะสำหรับงานระบบประปาภายนอกอาคาร ท่อระบายน้ำ ท่อลม ท่อฝุ่น และท่อสารเคมี

ขนาดท่อพีวีซีจะระบุด้วยตัวเลขและตัวอักษร โดยตัวเลขจะหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะวัดเป็นนิ้ว (in) หรือมิลลิเมตร (mm) และตัวอักษรจะหมายถึงชั้นความดันของท่อจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • ชั้น 5 ทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2)
 • ชั้น 8.5 ทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2)
 • ชั้น 13.5 ทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2)

ขนาดท่อพีวีซีมาตรฐานมอก.

ท่อพีวีซีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มอก. 17-2532
 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม มอก. 999-2533
 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มอก. 216-2524

นอกจากนี้การเลือกซื้อ ไม่เพียงแค่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายว่าท่อ PVC 4 หุน ราคาเท่าไร แต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าท่อพีวีซีมีเครื่องหมายมาตรฐานและการแสดงฉลากที่ท่อทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลขอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดคำว่า “ท่อน้ำดื่ม” หรือ “ท่อพีวีซี” ตามประเภทการใช้งาน

ท่อ PVC ที่ดีเป็นอย่างไร

ท่อพีวีซีที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

– มีความแข็งแรงทนทาน 

ท่อพีวีซีที่ดีควรมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก แรงดัน และสารเคมีต่าง ๆ

– มีความปลอดภัย 

ท่อพีวีซีที่ดีควรเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟ และไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ

– ติดตั้งง่าย 

ท่อพีวีซีที่ดีควรติดตั้งได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ เช่น กาวเชื่อมท่อพีวีซี

– มีราคาไม่แพง 

ท่อพีวีซีที่ดีควรมีราคาไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ท่อสำหรับใช้ภายในบ้านจะต้องมีคุณภาพเกรดใด

ควรใช้ท่อพีวีซีเกรด ท่อน้ำดื่ม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 17-2532 ท่อพีวีซีเกรดนี้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก แรงดัน และสารเคมีต่างๆ ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ และสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 60 องศาเซลเซียส ท่อพีวีซีเกรดนี้จะมีสีขาวฟ้า มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน มอก. ระบุไว้อย่างชัดเจนที่ท่อทุกท่อน

ตัวเลขบนท่อ PVC บอกข้อมูลอะไร

ตัวเลขบนท่อพีวีซีบอกข้อมูล 2 ประการ คือ

– เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 

ระบุเป็นหน่วยนิ้ว (in) หรือมิลลิเมตร (mm) ตัวอย่าง เช่น 

ท่อที่มีตัวเลข 25 (1″) หมายถึง ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิ้ว

– ชั้นความดันของท่อ 

ระบุเป็นตัวอักษร โดยตัวอักษรจะหมายถึงความสามารถในการทนแรงดันของท่อ ตัวอย่างเช่น ท่อที่มีตัวอักษร 5 หมายถึง ท่อทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2)

นอกจากตัวเลขแล้ว ท่อพีวีซีบางชนิดอาจมีข้อมูลอื่น ๆ ระบุไว้ด้วย เช่น

– ประเภทการใช้งาน 

ระบุด้วยสัญลักษณ์หรือตัวอักษร เช่น ท่อน้ำดื่ม ท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

– มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

การเลือกซื้อท่อพีวีซีควรพิจารณาจากตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้บนท่อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน

ชั้นแรงดันท่อหมายถึงอะไร

ชั้นแรงดันท่อ คือ ความสามารถในการทนแรงดันของท่อ โดยวัดเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2)

ระยะเวลาของอายุการใช้งานท่อ PVC คือเท่าไหร่ 

อายุการใช้งานของท่อพีวีซีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

– คุณภาพของท่อ 

ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพดี ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง และผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อพีวีซีที่มีคุณภาพต่ำ

– สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน 

ท่อพีวีซีที่ใช้งานกลางแจ้ง สัมผัสกับแสงแดด ฝน และอุณหภูมิที่สูงจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าท่อพีวีซีที่ใช้งานภายในอาคาร

– วิธีการใช้งาน 

หากท่อพีวีซีได้รับความเสียหายจากการกระแทก แรงดันน้ำ หรือสารเคมี จะมีอายุการใช้งานสั้นลง

โดยทั่วไปแล้ว ท่อพีวีซีที่มีคุณภาพดี ใช้งานภายในอาคาร จะมีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี หากใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของอายุการใช้งานท่อพีวีซีอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงควรตรวจสอบสภาพของท่อพีวีซีอย่างสม่ำเสมอ หากพบความเสียหายควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ที่ BUILDMATE เราจำหน่ายท่อ PVC คุณภาพดี ราคาถูก หลากหลายขนาด ให้เลือกสรร ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานระบบประปา งานระบบระบายน้ำ งานท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น 

สั่งซื้อท่อ PVC กับ BUILDMATE ง่ายนิดเดียว

 1. เลือกท่อ PVC ที่คุณต้องการจากหน้าเว็บไซต์ BUILDMATE.co.th
 2. ใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
 3. ใส่ข้อมูลการจัดส่งและชำระเงิน
 4. รอรับสินค้า

นอกจากนี้เรายังจำหน่าย เครื่องปั๊มน้ำ แผ่นเมทัลชีท และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในงานก่อสร้าง BUILDMATE เรามีอัปเดต! 2566 เมทัลชีทราคาเท่าไร หรือจะเช็กราคาหินเกล็ดและราคาของสินค้าอื่น ๆ อีกด้วย

ขนาดท่อ PVC วัดยังไง

วิธีวัดขนาดท่อพีวีซีมีดังนี้
1. วางท่อพีวีซีบนพื้นผิวเรียบ
2. ใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจากขอบถึงขอบ
3. หากวัดเป็นหน่วยนิ้ว ให้แปลงเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยคูณด้วย 25.4

ตัวอย่าง เช่น ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว เมื่อวัดด้วยไม้บรรทัดจะพบว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร

ท่อ PVC ปกติกี่นิ้ว

ท่อ PVC ปกติมีตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 8 นิ้ว

ท่อ PVC ขนาด 4 หุน เท่ากับกี่นิ้ว

ท่อ PVC ขนาด 4 หุนเท่ากับ 1/2 นิ้ว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร โดยท่อ pvc ขนาด 4 หุน ราคาประมาณ 250-300 บาทต่อท่อ (6 เมตร)

ขนาดท่อ PVC ¾ กี่หุน

ขนาดท่อ PVC ¾ เท่ากับ 2 หุน

ท่อ PVC ขนาด 13.5 คือกี่นิ้ว

ท่อ PVC ขนาด 13.5 เท่ากับ 5 นิ้ว

ท่อ PVC ขนาด 6 หุน เท่ากับกี่นิ้ว

ท่อ PVC ขนาด 6 หุน เท่ากับ 3/4 นิ้ว